BRL 5019 / Wet kwaliteitsborging voor het bouwen​ 

BRL 5019


De BRL 5019 is verbonden aan de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die (eindelijk) is ingegaan op 1 januari 2024. Het doel van de Wkb is minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw.        

Dit moet bereikt worden door de kwaliteit van de bouwwerkzaamheden en het bijbehorende toezicht te verbeteren door (o.a.) onafhankelijke kwaliteitscontroleurs in te zetten. Ook is de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van verschillende bouwpartijen strakker ingericht. Dit vermindert de mogelijkheid van het afschuiven van verantwoordelijkheden en het creëert duidelijkheid.

Alle bedrijven die actief zijn in de bouw in Nederland krijgen te maken met deze nieuwe wet.

De BRL 5019 bestaat uit een algemeen deel (deel 00) en aanvullende delen*. Zo kan een organisatie gericht de aanvullende delen selecteren die voor haar van toepassing zijn.

Verschillende certificerende instanties zijn momenteel bezig met het certificeren van de eerste bedrijven. De bedrijven kunnen zo aantonen dat zij werken volgens de eisen van de Wkb en zich registreren als erkende kwaliteitsborgers.

Eén van die certificerende instanties is KIWA. Oud Arlesteyn is als adviesorganisatie formeel BRL 5019 partner van KIWA. We hebben inmiddels verschillende bedrijven geholpen om te voldoen aan de BRL 5019.

Speelt dit ook binnen uw organisatie? Neem gerust contact met ons op.

* Deel 00 – Algemene gedeelte

  • Deel 01 – Coördinatie + Planbeoordeling Algemeen Bouwkundig
  • Deel 11 – Planbeoordeling – Constructieve veiligheid
  • Deel 12 – Planbeoordeling – Brandveiligheid
  • Deel 13 – Planbeoordeling – Bouwfysica
  • Deel 14 – Planbeoordeling – Installaties
  • Deel 20 – Toezicht op de bouw
  • Deel 99 – Afgifte van de Verklaring

Meer weten? Bel naar +31 (0) 651 847 213, of stuur een mail naar info@oudarlesteyn.nl

Succesvol verstuurd

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Neem contact op