MVO / MVI (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen / Inkopen)

De begrippen 'duurzaam' en 'MVO' worden te pas en te onpas gebruikt als containerbegrippen. Maar wat houdt het nu echt in om duurzaam te ondernemen? En wanneer onderneemt u als organisatie nu werkelijk verantwoord?

Integreren

Om organisaties handvatten te geven op dit gebied werd de ISO 26000 opgesteld. Echter, in deze norm staan geen eisen en bovendien is het ook geen certificeerbaar managementsysteem. Daarom is de MVO Prestatieladder in het leven geroepen.

De MVO Prestatieladder is wel een certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is o.a. gebaseerd op internationale richtlijnen voor sustainability (ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI). 

Stakeholder management is een belangrijk onderdeel van een managementsysteem. Daar kunnen dus ook de belanghebbenden in de keten in meegenomen worden. U bepaalt de beoordeling bijvoorbeeld op milieu , duurzaamheid, sociale betrokkenheid etc.

Stakeholdereisen zijn nu onder meer vastgelegd in de ISO 20400 richtlijn.

Meer weten? Bel naar +31 (0) 651 847 213, of stuur een mail naar info@oudarlesteyn.nl

Succesvol verstuurd

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Neem contact op