Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Werkgevers die meer dan 40 uur arbeid per week laten verrichten zijn verplicht een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. Zij moeten (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek, dat schriftelijk moet worden vastgelegd, wordt een RI&E genoemd. Een Plan van Aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van deze RI&E.

Toetsen van de RI&E

De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde arbodienst of deskundige getoetst wordt en advies geeft over het Plan van Aanpak. Er wordt dan bekeken of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt.

Advies en begeleiding

Oud Arlesteyn werkt met (senior) consultants die hun sporen ruimschoots verdiend hebben, veelal bij certificerende instellingen, arbodiensten of als Hogere Veiligheidskundige en/of kerndeskundige.

Bekijk het schema hieronder om te bepalen of uw organisatie RI&E plichtig is (bron: www.rie.nl).

rieplichtig

Succesvol verstuurd

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Neem contact op