Veiligheid [Data]

Wat is dataveiligheid?

Verantwoordelijkheden en soms afhankelijk zijn van een (externe) ICT-specialist maken dit proces complex. 

Aannames dat het 'wel geregeld' zal zijn komen we helaas te vaak tegen in de praktijk. Een goede doorlichting van de processen en de relevante risico's geeft inzicht en vaak ook rust.

Dataveiligheid

Een onderwerp dat de laatste jaren erg in opkomst is en met de huidige koppeling van systemen en apparaten (Internet of Things) een belangrijk item om te organiseren. Of het nu gaat om 'business continuity" of het voldoen aan(wettelijke ) eisen met betrekking tot data beveiliging; een gedegen IT structuur is geen luxe meer maar een must, ook voor kleinere organisaties.

ISO 27001

ISO 27001 certificering toont aan dat uw organisatie de informatieprocessen continu beheerst en dat u de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie borgt. 

ISO 27001 informatiebeveiliging is in lijn met de HLS normen en eist continue verbetering van uw organisatie alsmede zekerheid en vertrouwen voor uw opdrachtgevers. Bovendien voldoet u met het ISO 27001 certificaat aan contractuele eisen en aanbestedingscriteria.


AVG en de ISO 27001

De Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG is Europese wet.

Een aantal eisen uit de AVG kunnen worden geborgd in een informatiebeveiligingssysteem (ISMS) op basis van ISO 27001 informatiebeveiliging. Voldoen aan de ISO 27001 norm is geen verplichting vanuit Nederlandse of Europese wetgeving maar steeds vaker een eis vanuit opdrachtgevers.

Advies en begeleiding

Oud Arlesteyn werkt met (senior) consultants en gecertificeerde IT specialisten die hun sporen ruimschoots verdiend hebben, veelal bij certificerende instellingen of als IT manager.

Meer weten? Bel naar +31 (0) 348-470454, of stuur een mail naar info@oudarlesteyn.nl

Succesvol verstuurd

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Neem contact op