Veiligheid [Arbo]

Wat is veiligheid?

Volgens ons is het beter om te spreken van veiligheids-bewustzijn. Als u en uw medewerkers de risico’s van het werk kennen en deze ook op effect kunnen inschatten en de daarvoor benodigde maatregelen goed toepassen; dan is het veiligheids-bewustzijn op het juiste niveau.

Veiligheid

Een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan een organisatie met een VCA-certificaat, mag erop vertrouwen dat het uitbesteedde werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar komen.
Het VGM-beheersysteem voldoet aan de minimumeisen, wordt op gestructureerde wijze toegepast, met continu aandacht voor VGM en dit met goede resultaten (o.a. lage ongevallen-frequentie). Oud Arlesteyn brengt structuur aan en gebruikt daarbij de VCA / VCU norm als referentiekader. 

ISO 45001

Voor (met name) internationale organisaties of diegenen die hun systeem willen integreren met de HLS normen ISO 9001 en ISO 14001 kunnen we de ISO 45001 adviseren.  

NEN 4400

De NEN 4400 is voor (uitzend)organisaties die werknemers uitlenen of detacheren. Werkgevers die arbeid inhuren kunnen zich nu beter beschermen tegen uitzendbureaus die niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals identiteitsvaststelling, belastingen en sociale premies. Bij VCU certificering is de NEN 4400 certificering een voorwaarde.

VCA / VCU Certificering

VCU staat voor Veiligheids en Gezondheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus. Het betreft een arbozorgsysteem waarmee een organisatie op een gestructureerde wijze vorm kan geven aan het beleid op het gebied van arbozorg. Centraal hierbij staat de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en uitzendkrachten. VCA staat voor Veiligheids en Gezondheids en Milieu Checklist Aannemers en is er in 3 niveaus: */** en Petro.

Meer hierover is te vinden op www.vca.nl, de officiële site van de SSVV.

Advies en begeleiding

Oud Arlesteyn werkt met (senior) consultants en (Hogere) Veiligheidskundigen die hun sporen ruimschoots verdiend hebben, veelal bij certificerende instellingen of als KAM/VGM Manager.

Meer weten? Bel naar +31 (0) 651 847 213, of stuur een mail naar info@oudarlesteyn.nl

Succesvol verstuurd

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Neem contact op