ISO 9001

 

 

 

Achtergrond van ISO 9001

ISO 9001 is een internationale standaard, uitgegeven door de International Standardization Organisation te Genève. ISO 9001 stelt zich ten doel om internationale vereisten voor kwaliteitssystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken. ISO 9001 is toepasbaar voor elk type organisatie en is er in hoofdlijnen op gericht om alle relevante processen binnen organisaties beheerst te laten verlopen, van de inkoop en productie tot de verkoop en service. Hierbij staat continu verbeteren centraal.

7 elementen van de norm:
 • Klantgerichtheid
 • Leiderschap
 • Betrokkenheid van medewerkers
 • Procesbenadering
 • Continue verbetering
 • Besluitvorming op basis van feiten
 • Managen van relaties
Ons reguliere plan van aanpak:
 • Intake gesprek
 • Nulmeting (optioneel)
 • Opzetten van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem
 • Inrichten van een (digitaal) handboek inclusief flow charts, formulieren en werkinstructies
 • Implementeren van het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem
 • Het toetsen van het systeem / (mede) uitvoeren van interne audits
 • (mede)Uitvoeren van directiebeoordeling
 • Begeleiding bij de ISO 9001 certificering door de certificerende instelling
 • Het integreren van het ISO 9001 kwaliteitsmanagement systeem met andere managementsystemen (VCA /BRL /CKB /etc.) (optioneel)
 • Regelmatig onderhoud
 • Verzorgen van (aanvullende) trainingen en coaching (optioneel)