VCA * / ** / Petrochemie en VCU

VGM Checklist Aannemers

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

VCA* / VCA** of VCA Petrochemie

Komt u in aanmerking voor certificatie? Bepaal dan welk niveau voor u van toepassing is: VCA*,
VCA** of VCA Petrochemie:

  • VCA*: Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.
  • VCA**: Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement).
  • VCA Petrochemie: Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM organisatie en verbetermanagement),
    alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.
  • VCU: VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en is bedoeld om uitzendkrachten die risicovolle werkzaamheden uitvoeren, alle gelegenheid te geven om veilig en gezond te werken.