Privacy_OudArlesteyn
AVG |

 Het zal u niet ontgaan zijn, 25 mei is een belangrijke datum, dan wordt de AVG  (Algemene verordening gegevensbescherming) van kracht.

En aangezien het een Europese verordening is, is deze ook wettelijk verplicht.

Oud Arlesteyn kan bij uw organisatie een GAP analyse uitvoeren, daaruit blijkt de status van uw privacy (zoals beleid, registers, gegevens en vooral bewustzijn) . 

De aanbevelingen kunt u - al dan niet in samenspraak met ons - uitvoeren . Vooral door kleinere organisaties wordt de snelle en praktische benadering van onze adviseurs erg gewaardeerd.
De maatregelen moeten immers wel uitvoerbaar zijn.

Voorbeeld van een privacy beleid : klik hier en u ziet de onze !