helmengereedschap

Nieuwe VCA norm: de verschillen | 

Begin april is de nieuwe VCA norm 2017/6.0 officieel gepubliceerd en door de Raad voor Accreditatie (RVA) geaccepteerd. 

De meest toegepaste norm voor veilig, gezond en duurzaam werken in de Benelux is dus eindelijk bijgewerkt.

Wilt u weten wat de belangrijkste wijzigingen zijn in de nieuwe VCA 2017 en wat de impact van de veranderingen is voor uw organisatie?   Lees dan in onderstaande korte toelichting de belangrijkste verschillen.

De VCA 2017/6.0 bevat een aantal opvallende aanpassingen:

  • Dankzij digitalisering is het (analoge) Veiligheidspaspoort (het bekende groene boekje met diploma’s) verleden tijd.
  • VGM-projectplannen mogen volgens de nieuwe norm niet ouder zijn dan een jaar.
  • Directiebeoordeling is uitgebreider en interne audits maken een belangrijk onderdeel uit van de evaluatie
  • Aandacht voor milieu is helaas verminderd.
  • Programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag (niet voor VCA*) verplicht.
  • U bent als organisatie niet alleen verplicht om ongevallen te melden, maar ook bijna-ongevallen en VGM incidenten.
  • In de nieuwe VCA 2017/6.0 staat dat een organisatie een communicatieplan dient op te stellen waarin staat beschreven hoe geborgd wordt dat iedereen in de organisatie, zonder taalbelemmeringen, op de hoogte blijft van actuele informatie. Ook staat daarbij beschreven wat de werkwijze hiervoor is.
  • Voor VCA* zijn de welbekende Toolboxmeetings weer terug van weggeweest.
  • Waar voor de Functie Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) eerst per functie de risico’s in kaart moesten worden gebracht is dat nu teruggebracht naar één overkoepelende risico-inventarisatie waarin alle gangbare operationele activiteiten van het bedrijf staan beschreven. Iets wat wij als Oud Arlesteyn al 15 jaar zo uitvoeren.

Wanneer moet u voldoen aan de nieuwe VCA norm 2017?

De VCA 2017/6.0 is weliswaar de nieuwe norm waarmee de oude VCA 2008/5.1 wordt vervangen, maar er is uiteraard een overgangstermijn geldig.

Alle bedrijven die VCA gecertificeerd zijn krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie van de VCA norm te maken. Voor het overstappen van de oude naar de nieuwe versie van de norm is een overgangsregeling getroffen. Iedere organisatie dient uiteindelijk uiterlijk 3 jaar en 6 maanden na publicatie (2 april 2018) te voldoen aan de nieuwe VCA 2017/6.0.